Nordic Energy Forum: Towards a more distributed, flexible and interconnected Nordic electricity system

6.9.2017 / Lue tiedote Suomeksi »

Energiatapahtuma 2017

“Joint international efforts within a wide range of technologies, such as CCUS [Carbon Capture, Utilization, and Storage], electrification of transport and digital technologies, will be the key to achieving a more sustainable future,” says Laura Cozzi, Expert at the International Energy Agency. She will be just one of the speakers at the Nordic Energy Forum, which takes place in Helsinki on 14-15 November. This new event brings together decision-makers and experts in the Northern European energy sector.

“Decarbonising the energy systems while ensuring growth and energy security is a main challenge globally,” states Laura Cozzi.

The 2017 edition of the World Energy Outlook will be released on 14 November and discussed also at the Nordic Energy Forum. It will contain a full update of energy demand and supply projections through 2040 under different scenarios, including their consequences for energy security, investment, energy industries and the environment. It will also include in-depth analysis of China’s energy outlook and the outlook of gas markets.

The Nordic countries are in a leadership position in terms of the decarbonisation of electricity generation, which is already 90% carbon-free in this region.

Laura Cozzi
Laura Cozzi

“The next steps would be to incentivise and plan for a significantly more distributed, flexible and interconnected Nordic electricity system,” Cozzi adds.

“The Nordic electricity markets have already implemented a lot of successful solutions that could be used as a model elsewhere. For example, electricity trading is done here on market terms without regulation. Of course, the Nordic markets too have to maintain the pace of development in order to respond to changes in the operating environment, especially in terms of the sufficiency and reliability of energy supply,” says Lauri Virkkunen, President and CEO of Pohjolan Voima (PVO) and Chairman of the Board of World Energy Council (WEC) Finland, who will also be speaking at the Nordic Energy Forum.

 

National energy policies have an international impact

Lauri Muranen

In order to achieve European and global targets, international cooperation is required.

“National energy strategies are not yet fully in synch with each other. What is happening in the industry has an impact that transcends national borders,” says Lauri Muranen, Executive Director of WEC Finland.

The framework for international cooperation within the energy sector is currently being discussed. Earlier this summer Jorma Ollila, who has sat on the boards of both Nokia and Shell, presented a report by the Nordic Council of Ministers that proposed alternatives for developing the energy sector. A key component of these proposals is increased Nordic cooperation.

The countries in the Baltic Sea region are becoming more and more integrated, both technically and in terms of physical distribution networks. As a result, the energy balance in Northern Europe is affected by the situations in Poland and Germany, for example, and vice versa.

On the EU level, the Member States share a lot of common interests related to energy, including climate targets, improving energy self-sufficiency, and competitiveness. A strengthening European Energy Union is one step towards promoting international cooperation.

.

Need for an in-depth discussion of the energy system

Pohjolan Voima Oy. Toimitusjohtaja Lauri Virkkunen.
Lauri Virkkunen

In the future, flexibility and reliability will be the key words in the electricity markets. As renewable weather dependent energy production becomes more common, more flexible production methods, consumption flexibility and electricity storage capacity solutions will be needed to balance generation and consumption. In terms of reliability, the energy revolution is posing challenges in terms of both energy policies and energy producers. At the same time, it also offers opportunities for new innovations.

“When unprofitable plants are shut down and there is not  enough flexibility, we are in a weak position during peak consumption. I would like to encourage the energy sector and politicians to discuss what the energy system of the future demands in terms of policymaking, regulation and energy technology,” Lauri Virkkunen says.

The Nordic Energy Forum will present a comprehensive programme that includes a panel discussion among the CEOs of major energy companies from different countries. Another panel of energy experts from national ministries will discuss the development of transnational energy policies.

 

Northern European energy experts convent in Helsinki

The Nordic Energy Forum offers participants the chance to engage in discussions and listen to the views of top speakers regarding energy policies, the energy markets, energy technologies and the energy business over two days in Helsinki. Speakers including Javier Cavada of Wärtsilä, Jochen Kreusel of ABB, Anne Särkilahti of UPM Energy, Michael Weinhold of Siemens AG, Hando Sutter of Eesti Energia, Mark Hutchinson of GE Europe and Ando Leppiman of the Ministry of Economic Affairs and Communications for Estonia. The complete list of speakers can be found on the event’s website: nordicenergyforum.com

“The Nordic Energy Forum is an internationally unique high-level event for experts and decision-makers. It responds specifically to the need for increasing international cooperation in the energy sector. The Nordic Energy Forum serves as a networking event and source for the latest information for energy industry experts,” Lauri Muranen says.

.

WEC Finland hosts its first regional summit, the Nordic Energy Forum on 14-15 November in Finland, Helsinki.

The event will gather participants from all over the Baltic Sea region and beyond. The two day programme covers topics from EU energy policy to electricity markets, transport and digitalization. The list of speakers and panellists include key leaders from the energy sector in the region as well as policymakers from national ministries as well as EU bodies.

Read more »
See all speakers »
Buy tickets »

More information about Nordic Energy Forum:
Juha Nyholm, Product Group Manager, Expomark Ltd, tel. +358 50 585 4727, juha.nyholm@expomark.fi

Media services:
Eevariikka Ruopas, Marketing Coordinator, Expomark Ltd, tel. +358 400 545 645, eevariikka.ruopas@expomark.fi

Nordic Energy Forum: Energiapolitiikkaa ja -tekoja yli kansallisuusrajojen

JULKAISTU 08.09.2017 / Read in english »

Energiatapahtuma 2017

 

Kansainvälinen yhteistyö ja teot sekä teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen ovat välttämättömiä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, toteaa kansainvälisen energiajärjestö IEA:n Laura Cozzi. Yhä joustavammat järjestelmät, digitaalisuus sekä uudet hiilidioksidin erotus-, käyttö- ja varastointiteknologiat (CCUS) tulee saada laajasti käyttöön energia-alalla.

– Globaalilla tasolla tärkein tavoite on nyt energiajärjestelmien irrottaminen hiilestä. Samaan aikaan energian turvallisuus ja kasvun mahdollisuudet tulee varmistaa, sanoo Laura Cozzi. Hän on yksi Helsingissä 14.–15.11. pidettävän Nordic Energy Forumin puhujista. Tapahtuma kokoaa yhteen pohjoisen Euroopan alueen energia-alan asiantuntijat ja päättäjät.

World Energy Outlook 2017 -katsaus kuvaa vuoteen 2040 ulottuvia energiatarpeen ja -tarjonnan skenaarioita. Nordic Energy Forumissa se nostetaan keskusteluun heti julkistamispäivänään 14.11. IEA:n katsaus ennustaa eri vaihtoehtojen vaikutuksia energiaturvallisuuteen, investointeihin, energiateollisuuteen ja ympäristöön sekä arvioi globaalista näkökulmasta muun muassa maakaasumarkkinoiden ja Kiinan energiatalouden kehitystä.

Laura Cozzi
Laura Cozzi

Helsinki on luonteva paikka uudelle kansainväliselle energia-alan tapahtumalle. Pohjoismaat ovat johtajia hiilivapaan sähkön tuotannossa, jo 90 prosenttia sähköstä tuotetaan ilman hiiltä.
– Seuraavaksi yleisen ja yhteisen pohjoismaisen joustavan sähköjärjestelmän suunnittelu ja edistäminen olisi luonteva askel eteenpäin, arvioi Cozzi.

– Pohjoismaisessa sähkömarkkinassa on paljon onnistuneita ratkaisuja, joista muualla voidaan ottaa mallia. Erityistä on esimerkiksi, että sähkökauppaa käydään markkinaehtoisesti ilman hintasääntelyä. Toki pohjoismaistakin markkinaa pitää kehittää koko ajan, jotta se vastaa toimintaympäristön muutoksiin, kuten tehon riittävyyteen ja toimitusvarmuuteen, sanoo Pohjolan Voiman toimitusjohtaja ja WEC Finlandin hallituksen puheenjohtaja Lauri Virkkunen. Hän kuuluu myös Nordic Energy Forumin esiintyjiin.

.

Maiden energiapolitiikalla on vaikutuksia yli kansallisuusrajojen

lauri muranen
Lauri Muranen

Euroopan- ja maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kansainvälistä yhteistyötä.

– Kansalliset energiastrategiat eivät tällä hetkellä täysin keskustele keskenään. Se mitä ympärillä tapahtuu, vaikuttaa yli kansallisuusrajojen, sanoo WEC Finlandin toiminnanjohtaja Lauri Muranen.

Energia-alan kansainvälisen yhteistyön rakenteita pohditaan paraikaa. Alkukesästä Nokian ja Shellin hallituksissa toimineen Jorma Ollila esitteli Pohjoismaisen ministerineuvoston raportin, joka ehdotti vaihtoehtoja energiakentän kehittämiseksi. Keskeistä ehdotuksissa on Pohjoismaiden yhteistyön tiivistäminen.

Itämeren alueen maat ovat entistä integroituneempia, niin teknisesti kuin fyysisillä siirtoyhteyksillä. Sitä kautta pohjoisen Euroopan energiatasapainoon vaikuttavat myös muun muassa Puolan ja Saksan tilanteet – ja päin vastoin.

EU:n tasolla yhteisiä energiaan liittyviä intressejä on runsaasti, mukaan lukien ilmastotavoitteet, energiaomavaraisuuden kehittäminen ja kilpailukyky. Vahvistuva EU:n Energiaunioni on yksi askel kansainvälisen yhteistyön edistämiseen.

.

Perusteellinen keskustelu energiajärjestelmästä tarpeen

Pohjolan Voima Oy. Toimitusjohtaja Lauri Virkkunen.
Lauri Virkkunen

Tulevaisuudessa joustavuus ja toimitusvarmuus ovat avainsanoja sähkömarkkinoilla. Uusiutuvan säästä riippuvan energiantuotannon yleistyessä tarvitaan nykyistä enemmän säätävää tuotantoa, kulutusjoustoja ja sähkövarastoja, jotka tasaavat tuotannon ja kulutuksen eroa. Toinen ajankohtainen avainsana on toimitusvarmuus. Energiamurros haastaa niin energiapolitiikan kuin suuret energia-alan toimijat. Se tarjoaa mahdollisuuksia uusille innovaatioille.

– Kun kannattamattomia laitoksia puretaan ja joustoa ei ole vielä riittävästi, olemme huippukulutuksen hetkinä toistaiseksi heikoilla. Haluaisin kannustaa energia-alaa ja poliitikkoja keskusteluun siitä, mitä tulevaisuuden energiajärjestelmä edellyttää päätöksenteolta, sääntelyltä ja energia-alan toimijoilta, Lauri Virkkunen sanoo.

Runsaan asiapitoisen ohjelman joukossa Nordic Energy Forumissa kuullaan muun muassa paneelikeskustelu, jossa kohtaavat eri maiden suurten energiayhtiöiden toimitusjohtajat. Energiapolitiikan kehittämistä ylikansallisesti pohditaan paneelissa, johon osallistuvat eri maiden ministeriöiden energia-asioista vastaavat virkamiehet.

.

Pohjois-Euroopan energia-alan asiantuntijat koolle Helsinkiin

Nordic Energy Forum tarjoaa kävijöilleen keskustelua ja huippupuhujien näkemyksiä energiapolitiikasta ja -markkinasta sekä energiateknologiasta ja -liiketoiminnasta. Kaksipäiväisen tapahtuman puhujiin kuuluvat mm. Wärtsilän Javier Cavada, ABB:n Jochen Kreusel, UPM Energyn Anne Särkilahti, Siemens AG:n Michael Weinhold, Eesti Energian Hando Sutter, GE Europen Mark Hutchinson ja Viron energiaministeriön Ando Leppiman. Täysi puhujalista  on tapahtuman verkkosivuilla: nordicenergyforum.fi

– Nordic Energy Forum on alan asiantuntijoille ja päättäjille suunnattu korkeatasoinen tapahtuma, jollaista ei ole toista maailmassa. Se vastaa alan kansainvälisen yhteistyön kehittämisen tarpeeseen. Se on verkostoitumisen ja uusimman tiedon tapahtuma energia-alan asiantuntijoille, Lauri Muranen sanoo.

.

WEC Finlandin isännöimä Nordic Energy Forum -tapahtuma järjestetään 14.-15.11.2017 Helsingissä.

Tapahtuma kokoaa osallistujia Pohjoismaista, Baltian alueelta, Venäjältä sekä Keski-Euroopasta. Kaksipäiväisen tapahtuman ohjelmassa aiheina mm. EU:n energiapolitiikka, sähkömarkkinat, kuljetus ja digitalisaatio. Tapahtumassa ovat puhumassa energia-alan huippujohtajat, asiantuntijat sekä päättäjät.

Lue lisää »
Katso puhujat »
Osta lippu »

Lisätietoja Nordic Energy Forumista:
Juha Nyholm, tuoteryhmäpäällikkö, Expomark Oy, p. +358 50 585 4727, juha.nyholm@expomark.fi

Median palvelut:
Eevariikka Ruopas, Markkinointikoordinaattori, Expomark Oy, p. +358 400 545 645, eevariikka.ruopas@expomark.fi

Energiajärjestelmä muuttuu peruuttamattomalla tavalla

14.09.2017 / Read in english »

– Tarvitsemme perusteellisen keskustelun energiajärjestelmästä ja sen kehitystarpeista, jotta pystymme löytämään ratkaisut, jotka kantavat pitkälle tulevaisuuteen, sanoo Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Lauri Virkkunen. Hän puhuu 14.–15. päivinä Helsingissä pidettävässä Nordic Energy Forumissa. Uusi tapahtuma kokoaa yhteen pohjoisen Euroopan energia-alan päättäjät ja asiantuntijat.

Lauri Muranen
Lauri Muranen

– Kansalliset energiastrategiat eivät tällä hetkellä täysin keskustele keskenään. Se mitä ympärillä tapahtuu, vaikuttaa yli kansallisuusrajojen. Esimerkiksi naapurimaan päätökset saattavat heilauttaa kansallisia energiatalouden laskelmia merkittävästi, sanoo WEC Finlandin toiminnanjohtaja Lauri Muranen.

Kansallisen energiapolitiikan onnistumisia mitataan yleisesti kolmella osa-alueella: energian hinnalla asukkaille ja yrityksille, toimitusvarmuudella ja ympäristönäkökulmilla. Kaikkia näitä on mahdollista hoitaa tehokkaammin yhteistyössä.

– Voimme hillitä hinnannousuja, parantaa toimitusvarmuutta ja toimia ympäristöystävällisemmin, kun alan koordinointi toimii. Se vaatii muodollisen rakenteen, jonka puitteissa paine laajan näkökulman ylläpitämiseen yli maiden ja sektoreiden rajojen on jatkuva ja todellinen. Tällä hetkellä kyseinen rakenne puuttuu. On hienoa, että saamme marraskuussa Helsinkiin koolle ja keskustelemaan keskeiset energia-alan toimijat, jotka voivat näihin asioihin vaikuttaa, Muranen sanoo.

 

Kohtuuhintaista, kestävää, turvallista ja varmaa energiaa koko Eurooppaan

Sitä, kuinka alaa voidaan tulevaisuudessa koordinoida paremmin ja tukea yhteisiä intressejä yli kansallisuusrajojen, pohditaan paraikaa. Nokian ja Shellin hallituksissa toimineen Jorma Ollilan kesän alussa esittelemä raportti ehdotti vaihtoehtoja energiakentän kehittämiseksi Pohjoismaisen ministerineuvoston pyynnöstä. Keskeistä ehdotuksissa on Pohjoismaiden keskinäisen yhteistyön tiivistäminen. Pohjoismailla on energiantuotannossa ja -tarpeissa paljon yhteistä, esimerkiksi kovat pakkastalvet, joista on selvittävä ilman häiriöitä myös uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyessä.

Pohjolan Voima Oy. Toimitusjohtaja Lauri Virkkunen.
Lauri Virkkunen

– Nordic Energy Forumin esiintyjien ja osallistujien yhteinen nimittäjä on Pohjoismainen sähkömarkkina. Sillä on yhteys muuhun Eurooppaan. Pohjoismaisessa sähkömarkkinassa on paljon onnistuneita ratkaisuja, josta muualla voidaan ottaa mallia. Erityistä on esimerkiksi se, että sähkökauppaa käydään markkinaehtoisesti ilman sääntelyä. Toki pohjoismaistakin markkinaa pitää kehittää koko ajan, jotta se vastaa toimintaympäristön muutoksiin, kuten tehon riittävyyteen ja toimitusvarmuuteen, sanoo Pohjolan Voiman toimitusjohtaja ja WEC Finlandin hallituksen puheenjohtaja Lauri Virkkunen.

Itämeren alueen maat ovat entistä integroituneempia, niin teknisesti kuin fyysisillä siirtoyhteyksillä. Sitä kautta pohjoisen Euroopan energiatasapainoon vaikuttavat myös muun muassa Puolan ja Saksan tilanteet.

EU:n tasolla yhteisiä energiaan liittyviä intressejä on runsaasti, mukaan lukien EU:n ilmastotavoitteet ja kilpailukyky. EU:n energiaunioni pyrkii varmistamaan, että eurooppalaisten kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen käytössä on riittävästi kohtuuhintaista, kestävää, turvallista ja varmaa energiaa.

– EU:n tavoitteena on yhtenäisempi eurooppalainen sähkömarkkina ja vahvempi energiaomavaraisuus. EU:n Energiaunioni on keino ohjata energiapolitiikkaa laaja kansainvälinen näkökulma huomioon ottaen, sanoo Lauri Virkkunen.

.

Energiamurroksen vaikutus alan rakenteisiin on massiivinen

Energiamurros vaikuttaa energian tuotantoon, siirtoon ja kysyntään maasta riippumatta. Kaikkein eniten kyse on ympäristöstä – maapallon tulevaisuudesta. Jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä, fossiilisista polttoaineista on luovuttava. Samaan aikaan energian kulutus kasvaa kovaa vauhtia. Energian tuotannon ja kysynnän on pysyttävä tasapainossa.

– Energiamurros muuttaa energiajärjestelmää peruuttamattomalla tavalla. Vanhaa puretaan pois ja uutta rakennetaan tilalle. Uusiutuva, säästä riippuva sähkö, on tehnyt vallankumouksen, mistä Saksa on kiinnostava esimerkki. Tarvitsemme kokemuksia ja tietoa myös muiden maiden haasteista ja ratkaisumalleista, Lauri Virkkunen sanoo.

– Energiamurroksen vaikutus energia-alan rakenteisiin on massiivinen. Suuret energiayhtiöt ovat keskellä valtavaa haastetta, toteaa Lauri Muranen.

Tulevaisuudessa joustavuus ja toimitusvarmuus ovat avainsanoja sähkömarkkinoilla. Tarvitaan nykyistä enemmän säätävää tuotantoa, kulutusjoustoja ja sähkövarastoja, jotka tasaavat tuotannon ja kulutuksen eroa. Toinen ajankohtainen avainsana on toimitusvarmuus.

– Kun kannattamattomia laitoksia puretaan ja joustoa ei ole riittävästi, olemme esimerkiksi huippukulutuksen hetkinä toistaiseksi heikoilla. Tilanne on tiedossa päättäjillä ja energiayhtiöillä, mutta ratkaisu puuttuu. Haluaisin kannustaa energia-alaa ja poliitikkoja keskusteluun siitä, mitä tulevaisuuden energiajärjestelmä edellyttää päätöksenteolta, sääntelyltä ja energia-alan toimijoilta. On erityisen tärkeää, että poliitikot pysyvät näissä suurissa kysymyksissä ajan tasalla, Virkkunen sanoo.

Runsaan asiapitoisen ohjelman joukossa Nordic Energy Forumissa kuullaan paneelikeskustelu, jossa kohtaavat eri maiden suurten energiayhtiöiden toimitusjohtajat. Energiapolitiikan kehittämistä ylikansallisesti pohditaan paneelissa, johon osallistuvat eri maiden ministeriöiden energia-asioista vastaavat virkamiehet.

.

Tapahtuma, joka vastaa kansainvälisen yhteistyön kehittämisen tarpeeseen

Nordic Energy Forum tarjoaa kävijöilleen keskustelua ja huippupuhujien näkemyksiä energiapolitiikasta ja -markkinasta sekä energiateknologiasta ja -liiketoiminnasta. Kaksipäiväisen tapahtuman puhujiin kuuluvat mm. kansainvälisen energiajärjestö IEA:n Laura Cozzi,  Wärtsilän Javier Cavada, ABB:n Jochen Kreusel, UPM Energyn Anne Särkilahti, Siemens AG:n Michael Weinhold, Eesti Energian Hando Sutter, GE Europen Mark Hutchinson ja Viron energiaministeriön Ando Leppiman. Täysi puhujalista  on tapahtuman verkkosivuilla: nef2017.comNordic Energy Forum

– Nordic Energy Forum on korkeatasoinen tapahtuma, jollaista ei ole toista maailmassa. Se vastaa alan kansainvälisen yhteistyön kehittämisen tarpeeseen. Se on verkostoitumisen ja uusimman tiedon tapahtuma energia-alan asiantuntijoille, Muranen sanoo.

Tapahtuma tarjoaa tietoa myös ja kokemuksia suomalaisista ja Suomessa käytetyistä energia-alan ratkaisuista. Suomessa energiakenttä on tällä hetkellä hyvin ratkaisukeskeinen ja monipuolinen. Tutkimus ja kehittäminen on aktiivista ja innovatiivista. Suomalainen teknologiaosaaminen ja -ratkaisut ovat korkeatasoisia ja kysyttyjä kansainvälisesti.

– Suomessa käytössä ovat kaikki energialähteet uusitutuvista ydinvoimaan. Bioenergian sektori on Suomessa hallussa ehkä parhaiten koko maailmassa. Vahvoja tutkimuksen ja kehittämisen alueita ovat mm. uusiutuvat energiajärjestelmät, cleantech ja älykkäät energiaratkaisut. Nämä ovat tärkeitä keskustelunaiheita myös Nordic Energy Forumissa, Muranen sanoo.

.

WEC Finlandin isännöimä Nordic Energy Forum -tapahtuma järjestetään 14.-15.11.2017 Helsingissä.

Tapahtuma kokoaa osallistujia Pohjoismaista, Baltian alueelta, Venäjältä sekä Keski-Euroopasta. Kaksipäiväisen tapahtuman ohjelmassa aiheina mm. EU:n energiapolitiikka, sähkömarkkinat, kuljetus ja digitalisaatio. Tapahtumassa ovat puhumassa energia-alan huippujohtajat, asiantuntijat sekä päättäjät.

Lue lisää »
Katso puhujat »
Osta lippu »

Lisätietoja Nordic Energy Forumista:
Juha Nyholm, tuoteryhmäpäällikkö, Expomark Oy, p. +358 50 585 4727, juha.nyholm@expomark.fi

Median palvelut:
Eevariikka Ruopas, Markkinointikoordinaattori, Expomark Oy, p. +358 400 545 645, eevariikka.ruopas@expomark.fi

Fundamental and irreversible changes to our energy system

14 SEP 2017 / Lue suomeksi »

“We need an in-depth discussion about our energy system and its development needs in order to find the solutions that will last well into the future,” says Lauri Virkkunen, President and CEO of Pohjolan Voima (PVO). Virkkunen will be among the speakers at the Nordic Energy Forum in Helsinki on 14–15 November. This new event is bringing together decision-makers and experts in the Northern European energy sector.

Lauri Muranen
Lauri Muranen

“National energy strategies are not yet fully in synch with each other. What is happening in the industry has an impact that transcends national borders. For example, the decisions taken by a neighbouring country can significantly impact the projections for the national energy economy,” says Lauri Muranen, Executive Director of WEC Finland.

The success of domestic energy policies is generally measured in three areas: the cost of energy for citizens and companies, reliability, and environmental friendliness. All three of these could be managed more effectively through cooperation.

“We could curb price increases, improve reliability and be more environmentally friendly through effective coordination within the industry. This would require a formal structure with a continuous and real focus on maintaining a broad perspective that transcends borders between nations and sectors. Right now we lack this kind of a framework. It’s great to be able to convene in Helsinki this November and discuss these issues with the key actors in the energy sector who can influence these matters,” Muranen says.

.

Reasonably priced, sustainable, safe and reliable energy for all of Europe

The questions of how the energy sector could be coordinated better in the future, and how common interests could be supported across national borders, are currently the topic of much discussion. Earlier this summer Jorma Ollila, who has sat on the boards of both Nokia and Shell, presented a report by the Nordic Council of Ministers that proposed alternatives for developing the energy sector. A key component of these proposals is increased Nordic cooperation. The Nordic countries share a lot in common in terms of energy production and energy demands, not least the long cold winters that place challenges on the use of renewable energy sources.

Pohjolan Voima Oy. Toimitusjohtaja Lauri Virkkunen.
Lauri Virkkunen

“The common denominator for the speakers and participants at the Nordic Energy Forum is the Nordic electricity markets, which are also connected to the rest of Europe. The Nordic electricity markets have already implemented a lot of successful solutions that could be used as a model elsewhere. For example, electricity trading is done here on market terms without regulation. Of course, the Nordic markets too have to maintain the pace of development in order to respond to changes in the operating environment, especially in terms of the sufficiency and reliability of energy supply,” says Lauri Virkkunen, President and CEO of Pohjolan Voima (PVO) and Chairman of the Board of World Energy Council (WEC) Finland.

The countries in the Baltic Sea region are becoming more and more integrated, both technically and in terms of physical distribution networks. As a result, the energy balance in Northern Europe is affected by the situations in Poland and Germany, for example.

On the EU level, the Member States share a lot of common interests related to energy, including climate targets and competitiveness. The European Energy Union aims to ensure that EU citizens, companies and communities have access to sufficient supplies of reasonably priced, sustainable, safe and reliable energy.

“The EU’s objective is to create a more integrated European electricity market and strengthen energy self-sufficiency. The European Energy Union is a way of guiding energy policy in a way that takes into account a broader international perspective,” Lauri Virkkunen adds.

.

Energy transition  is having a massive impact on energy structures

The ongoing energy transition is impacting production, transmission and demand regardless of country. Above all this is a question of the environment – the future of our planet. In order to combat climate change, fossil fuels have to be phased out. At the same time energy consumption is growing at a rapid pace. Energy production and demand must remain in balance.

“The energy transition is changing the energy system in a fundamental and irreversible way. New solutions are replacing old ones. Germany is an interesting example of how renewable weather dependent energy production is making a breakthrough. We need experiences and information about the challenges and solutions in other countries as well,” Lauri Virkkunen says.

“The energy revolution is having a massive impact on energy structures. Big energy companies are in the midst of what is an enormous challenge,” Lauri Muranen adds.

In the future, flexibility and reliability will be the key words in the electricity markets. More flexible production methods, consumption elasticity and electricity storage capacity will be needed to balance output and consumption. Another key issue is reliability.

“When unprofitable plants are shut down and there is not enough flexibility, we are in a weak position during peak consumption. Decision-makers and energy companies are aware of this situation, but they lack a solution. I would like to encourage the energy sector and politicians to discuss what the energy system of the future demands in terms of decision-making, regulations and energy suppliers. It is vital that politicians stay up to date on these big issues,” Virkkunen says.

The Nordic Energy Forum will present a comprehensive programme that includes a panel discussion among the CEOs of major energy companies from different countries. Another panel of energy experts from national ministries will discuss the development of transnational energy policies.

 

An event that responds to the need for increasing international cooperation

The Nordic Energy Forum offers participants the chance to engage in discussions and listen to the views of top speakers regarding energy policies, the energy markets, energy technologies and the energy business over two days in Helsinki. Speakers include Laura Cozzi of the International Energy Agency, Javier Cavada of Wärtsilä, Jochen Kreusel of ABB, Anne Särkilahti of UPM Energy, Michael Weinhold of Siemens AG, Hando Sutter of Eesti Energia, Mark Hutchinson of GE Europe and Ando Leppiman of the Ministry of Economic Affairs and Communications for Estonia. The complete list of speakers can be found on the event’s website: nef2017.com
Nordic Energy Forum

“The Nordic Energy Forum is an internationally unique high-level event for experts and decision-makers. It responds specifically to the need for increasing international cooperation in the energy sector. The Nordic Energy Forum serves as a networking event and source for the latest information for energy industry experts,” Lauri Muranen says.

The event also offers information and shares experiences about the energy solutions that are being used and developed in Finland. The energy sector in Finland is currently extremely solution-driven and diverse. Research and development in this field is active and innovative. Finnish technological know-how and solutions are of the highest level and in much demand internationally.

“Finland uses all energy sources, from renewable to nuclear. The bioenergy sector is utilised in Finland better than probably anywhere else in the world. Our strong areas of research and development include renewable energy systems, cleantech and smart energy solutions. All of these will be important topics for discussion at the Nordic Energy Forum,” Muranen confirms.

.

WEC Finland hosts its first regional summit, the Nordic Energy Forum on 14-15 November in Finland, Helsinki.

The event will gather participants from all over the Baltic Sea region and beyond. The two day programme covers topics from EU energy policy to electricity markets, transport and digitalization. The list of speakers and panellists include key leaders from the energy sector in the region as well as policymakers from national ministries as well as EU bodies.

Read more »
See all speakers »
Buy tickets »

More information about Nordic Energy Forum:
Juha Nyholm, Product Group Manager, Expomark Ltd, tel. +358 50 585 4727, juha.nyholm@expomark.fi

Media services:
Eevariikka Ruopas, Marketing Coordinator, Expomark Ltd, tel. +358 400 545 645, eevariikka.ruopas@expomark.fi

Laura Cozzi of the IEA and the World Energy Outlook 2017:

Electricity is the fuel of the future

15 NOV 2017 PRESS RELEASE / Read in finnish >>

Global energy consumption is expected to increase by approximately 30 percent by 2040, but a growing share of this will be produced using renewable forms of energy. Laura Cozzi, Director of the International Energy Agency (IEA), presented the World Energy Outlook 2017 at the Nordic Energy Forum in Helsinki today (15 November 2017).

According to the latest edition of the World Energy Outlook, the cost of energy will decline as a result of the falling price of renewables and especially solar energy. Consumption of coal will collapse, but oil will continue to be used a lot within the plastics industry.

“The only form of fossil energy that will continue to grow is gas, which could be referred to as the good husband of renewables provided that industry does its homework and manages to control methane emissions,” Cozzi says.

Laura Cozzi
“Over the next 25 years, the world’s growing energy needs will be met first by renewables and natural gas, as rapidly declining costs turn solar power into the cheapest source of new electricity generation,” says Laura Cozzi, Director of the International Energy Agency.

 

The World Energy Outlook 2017 anticipates big changes within the energy industry over the next 25 years. The USA is becoming the undisputed global leader in the production of oil and gas, which will shift the balance of power in the global energy markets. The global future of energy will also be defined strongly by China, which unveiled its new energy revolution just a few weeks ago.

“China’s new drive to ‘make the skies blue again’ is recasting its role in energy. Even though the Chinese economy and energy demand will continue to grow, consumption will grow less rapidly as China switches from heavy manufacturing industries to producing lighter services and consumer products, especially for the domestic market,” Cozzi explains.

Demand for fossil energy in China will fall as the amount of heavy export transportation decreases and as renewables and nuclear energy account for a growing share of production. China’s need for clean technology is creating a global trend, and it is becoming without doubt the leading country in promoting electric transportation, for example. Even more electric motors will be required for industry.

“Electrification and digitalisation are the future for many parts of the global energy system, creating new opportunities but also risks that policymakers have to address,” Cozzi points out.

Laura Cozzi lists three strategic challenges for the global energy system: Achieving the targets set out by the Paris Climate Accord, safeguarding energy supplies for people all around the world, and solving pollution problems in big cities.

“Our strategy for sustainable energy shows that concerted action to address climate change is fully compatible with global goals regarding universal access and air quality,” she says.

.

According to Laura Cozzi, joint international efforts are the key to a more sustainable future

“The solutions to the challenges in the global energy field and national energy systems should be discussed and organised through international co-operation as much as possible,” she states.

Pekka Lundmark
Action is required to prevent climate warming above the critical point. Pekka Lundmark, CEO of Fortum, believes that a worst-case scenario of four degrees is now likely giving the current circumstances. ”We have only one planet”, Lundmark states.

 

The Nordic Energy Forum was organised by the World Energy Council Finland and Expomark. The two-day event at Wanha Satama in Helsinki was attended by international influencers. Several of the panel discussions focused on how to accelerate the ongoing energy revolution and solve climate problems. According to the experts, rapid and determined action across national borders is required to prevent climate warming above the critical point. Pekka Lundmark, CEO of Fortum, believes that a worst-case scenario of four degrees is now likely giving the current circumstances.

“The energy market system from a policy point of view is seriously broken. We need a strong carbon price signal fast and as wide as possible,” Lundmark insists.

Laura Cozzi, IEA Maailman energiakatsauksesta 2017:

Sähkö on tulevaisuuden polttoaine

15.11.2017 Tiedote / Read in english >> 

Energian kulutus kasvaa maailmanlaajuisesti vuoteen 2040 noin 30 prosenttia, mutta yhä suurempi osa siitä tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla. International Energy Agency IEA:n johtaja Laura Cozzi esitteli juuri julkaistua katsausta Nordic Energy Forumissa Helsingissä tänään (15.11.2017).

Katsauksen mukaan energian hinta laskee uusiutuvien ja varsinkin aurinkovoiman hinnanlaskun seurauksena. Hiilen kulutus romahtaa, mutta öljyä käytetään edelleen paljon muoviteollisuudessa.

.”Ainoa edelleen kasvava fossiilisen energian muoto on kaasu, jota voi kutsua uusiutuvien ”hyväksi puolisoksi”, edellyttäen että ala tekee kotiläksynsä ja saa metaanipäästönsä kuriin,” Cozzi muistutti.

Laura Cozzi
Seuraavan 25 vuoden kuluessa mailman kasvaviin energiatarpeisiin vastataan ensisijaisesti uusiutuvilla ja kaasulla, ja aurinkoenergian nopeasti laskeva hinta tekee siitä uuden sähkösukupolven halvimman lähteen, sanoo IEA:n johtaja Laura Cozzi.

 

Maailman energiakatsaus ennakoi alalle suuria muutoksia seuraavan 25 vuoden aikana. Yhdysvalloista on tulossa maailman kiistatta suurin öljyn ja kaasun tuottaja, mikä mullistaa asetelmat maailman energiamarkkinoilla. Energian globaalia tulevaisuutta määrittää vahvasti myös Kiina, joka vain muutama viikko sitten esitteli uuden energiavallankumouksensa.

”Kiinan pyrkimys ’tehdä taivaista jälleen sinisiä’ muuttaa sen roolia maailman energia-asioissa. Vaikka talous ja energiantarve Kiinassa edelleen kasvavat, kulutuksen kasvu on vähäisempää maan siirtyessä raskaasta valmistavasta teollisuudesta nykyistä kevyempään palveluiden ja kulutustuotteiden valmistukseen erityisesti kotimarkkinoille,” Cozzi selitti.

Fossiilisen energian tarve Kiinassa vähenee raskaiden vientikuljetusten määrän vähentyessä samalla, kun yhä suurempi osa tuotannosta saadaan uusiutuvista ja ydinvoimasta. Kiinan puhtaan teknologian tarve luon trendiä maailmanlaajuisesti ja siitä on tulossa kiistatta johtava maa esimerkiksi sähköisen liikenteen edistämisessä. Sähköautojakin enemmän sähkömoottoreita tarvitaan teollisuuteen.

”Sähköistyminen ja digitalisaatio ovat globaalin energiajärjestelmän monen osa-alueen tulevaisuutta. Ne luovat uusia paitsi mahdollisuuksia myös riskejä, jotka poliittisten päättäjien tulee kohdata ja käsitellä,” Cozzi huomautti.

Laura Cozzi mainitsi kolme strategista haastetta maailman energiajärjestelmälle: Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisen, energian saannin turvaamisen kaikille ihmisille maailmanlaajuisesti sekä suurkaupunkien ilmansaasteongelmien ratkaisemisen.

”Kestävän energian strategiamme osoittaa, että yhteiset toimenpiteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi käyvät täysin yksiin maailman laajuisten energian saavutettavuuden ja ilmanlaadun tavoitteiden kanssa,” hän arvioi.

.

Laura Cozzin mukaan yhteiset kansainväliset ponnistukset ovat avainasemassa kestävämmän tulevaisuuden saavuttamisessa

”Energia-alan globaaleista ja kansallisista haasteista tulisi keskustella ja pyrkiä ratkaisemaan mahdollisimman pitkälle kansainvälisessä yhteistyössä,” hän totesi.

Pekka Lundmark
Tarvitaan nopeita ja määrätietoisia toimia, jotta ilmaston lämpeneminen yli kriittisen rajan voidaan estää. Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark piti nykyoloissa todennäköisempänä ilmaston lämpenemistä yli neljän asteen kauhuskenaarion.”Meillä on vain yksi planeetta,” Lundmark totesi.

 

Suomen World Energy Forumin ja Expomarkin järjestämä Nordic Energy Forum kokosi alan vaikuttajat kaksipäiväiseen tapahtumaan Helsingin Wanhassa Satamassa 14.-15.2017. Useissa paneelikeskusteluissa haettiin nopeita toimia maailman meneillään olevan energiamurroksen vauhdittamiseksi ja ilmastokysymyksen ratkaisemiseksi. Asiantuntijoiden mukaan tarvitaan nopeita ja määrätietoisia toimia yli kansallisten rajojen, jotta ilmaston lämpeneminen yli kriittisen rajan voidaan estää. Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark piti nykyoloissa todennäköisempänä ilmaston lämpenemistä yli neljän asteen kauhuskenaarion.

”Energiapolitiikan näkökulmasta energiamarkkinat ovat pahasti rikki. Tarvitsemme pikaisesti vahvan ja laajasti vaikuttavan hintasignaalin hiilelle,” Lundmark vaati.