KEYNOTE-PUHUJAT

Anssi Vanjoki
Anssi Vanjoki
Olivia Walker
Olivia Walker
Nelli Lähteenmäki
Nelli Lähteenmäki
Risto Linturi
Risto Linturi

Jari Collin

Teknologiajohtaja
Telia Oyj

Jari Collin on julkaissut useita tutkimuksia ja teoksia. Vuonna 2016 häneltä tuli teos ”Teollinen internet”. Jari Collinilla on 20 vuoden kokemus teollisuuden ERP-järjestelmien kehittämisestä, toteuttamisesta ja toiminnasta maailmanlaajuisesti.

Teliaan hän siirtyi Stora Enson kunnossapitoyhtiö Eforan tietojohtajan tehtävästä, jossa oli kehittämässä Älykäs Kunnossapito -toimintamallia ja siihen liittyviä teollisen internetin ratkaisuja. Aiemmin Collin on työskennellyt Elisa-konsernin tietohallintojohtajana ja Nokia-konsernin palveluksessa, muun muassa Nokia Networksin ICT-johtajana. Hän toimii osa-aikaisesti Aalto-yliopistossa adjunct professorin ja on kirjoittanut Teollinen internet –kirjan yhdessä Ari Saarelaisen kanssa.

Jari aiheena ”Teollinen internet ja digitaalinen liiketoiminta”. TI 16.5. klo 10:20 | Stage 1 »

 

Timo Erkkilä

Teknologiajohtaja
Quva Oy

Timo Erkkilän vastuualueena on suurten tietomäärien analytiikkamenetelmien ja arkkitehtuurin toteutus asiakasympäristöihin. Timolla on erityisesti kokemusta tuotannon laatuun liittyvässä analytiikassa, kuten laadun ennakoinnissa ja laatupoikkeamien tunnistamisessa Big Datasta.

Ennen siirtymistään Quvalle Timo työskenteli tutkijana Amazon.com:lla, jossa hän suunnitteli ja toteutti hajautettuja koneoppimismenetelmiä ennustamaan yrityksen kymmenien miljoonien tuotteiden menekkiä.

Quva Oy on raskaaseen teollisuuteen painottuva ohjelmisto- ja data-analytiikkayritys. Vuosien saatossa Quva on ketterän kehityksen malleilla auttanut asiakkaitaan digitaalisessa murroksessa ja kaivanut tietolähteistä liiketoimintahyötyjä.

Timon luennolla ”Ennustava analytiikka automaatioasteen kasvattajana” valotetaan case-esimerkkien avulla, kuinka analytiikan potentiaali saadaan kustannustehokkaasti hyödynnettyä. TI 16.5. klo 13:00 | Stage 1 »

 

Lauri Eskola

Toimitusjohtaja
Midagon Oy

Lauri Eskola on erityisen kiinnostunut mahdollisuuksista, joita digitalisaatio, IoT sekä teollinen internet luovat.

Lauri Eskola on vienyt läpi menestyksekkäästi useita eri talouden, toimitusketjun sekä henkilöstöhallinnon yritysohjelmia. Hän on rakentanut asiantuntijaorganisaatioita ja osastoja useisiin maihin ja kulttuureihin ja johtanut tiimit rakennemuutosten ja uudistusten läpi.

Laurilla on yli 15 vuoden kokemus yritysten prosessinhallinnan kehittämisestä, kansainvälisten ohjelmien sekä ihmisten johtamisesta. Aiemmin hän työskenteli Nokialla ja aloitti Midagonissa vuonna 2013, jossa hänen vastuullaan on mm. teollinen internet.

Laurin esityksessä ”Digitalisaatio arvontuojana teollisuuteen” digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia ja synnyttää liiketoiminnallista lisäarvoa teollisuuteen. Lähtökohdaksi arvonluontiin pitää ottaa strategia, liiketoiminnan tavoitteet ja johtaminen, tietojärjestelmäfokuksen sijaan. Vain tällä tavoin voidaan saada aikaan kestäviä tuloksia. TI 16.5. klo 13:00 | Stage 1 »

 

Paula Fontell

Toimitusjohtaja ja yrittäjä
Ethica Oy

Paula Fontell on kiertotalouteen erikoistuneen kehittämisyritys Ethican toimitusjohtaja ja toinen perustaja. Ethica on kansainvälisessä The Circulars -ohjelmassa palkittu kiertotalousliiketoiminnan kehittäjä ja World Economic Forumin Young Global Leaders 2016 kiertotalousryhmän jäsen. Ethica työskentelee kiertotalouden parissa sekä Suomessa että ulkomailla, ja sen yhteistyökumppaneihin kuuluvat mm. VTT ja Teknologiateollisuus Ry, sekä AMS Institute ja TU Delft Hollannissa. Ethica auttaa yrityksiä kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan kehittämisessä, ja kaupunkeja ja aluekehitysorganisaatioita elinkeinoelämän vauhdittamisessa kiertotalouden keinoin.

Ennen Ethican perustamista Paula työskenteli Nokialla ja Nokia Siemens Networksissa vuosina 2000-2012. Nokia Siemens Networksissa Paula vastasi mm. globaalista resursoinnista, organisaatiodesignista ja ylimmän johdon muutosjohtamisohjelmista.

Paulan aiheena ”Kiertotalous globaalin markkinan muutosajurina”. TI 16.5. klo 11:40 | Stage 1 »

 

Sampsa Guenat

Global Key Account Manager
Etteplan Oyj

Sampsa Guenat toimii Etteplanissa sekä asiakkuuspäällikkönä että vastuullisissa tehtävissä kehitys- ja tutkimushankkeissa. Hänellä on pitkä kokemus teknisen dokumentoinnin ja erityisesti koulutusmateriaalien kehityksessä ja informaatiosuunnittelussa.

Etteplan on teollisten koneiden suunnitteluun, sulautettuihin järjestelmiin ja IoT-ratkaisuihin sekä teknisen dokumentoinnin palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys.

Sampsan aiheena ”Ultimate Service Tool”. KE 17.5. klo 12:30 | Stage 2 »

 

Hanna Huppunen

Hanna Huppunen

Chief Customer Officer
Visedo Oy

Hanna on toiminut yli kymmenen vuoden ajan laiva- ja sähköisen liikkumisen toimialalla teollisuuden huoltoon, asiakaskoulutukseen ja projektihallintoon liittyvissä tehtävissä.
Hanna on myös sparrannut cleantech yrityksiä ja toiminut cleantech innovaatioiden arvioitsijana. Tällä hetkellä hän toimii Visedo Oy:ssä Chief Customer Officer -tehtävässä vastaten asiakasprojekteista, käyttöönotosta ja huollosta. Koulutukseltaan Hanna on sähkötekniikan DI ja tietojohtamisen KTM.

Suomalainen cleantech-yritys Visedo on perustettu vuonna 2009, ja se on erikoistunut sähköisiin voimalinjoihin ja komponentteihin, joita käytetään raskaan kaluston työkoneissa, kaupallisissa ajoneuvoissa ja laivateollisuudessa. Yrityksen voimalinjat soveltuvat hybridi- ja sähköisiin järjestelmiin, jotka toimivat 30 2 000 kW:n tehoalueella. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Lappeenrannassa, ja yrityksellä on tytäryhtiö Hollannissa ja Hongkongissa. Visedolla on laaja kansainvälinen asiakaskunta, ja 90 % myynnistä tulee viennistä Eurooppaan ja Aasiaan.

Founded in 2009, Visedo is a Finnish manufacturer of heavy duty electric powertrains for the marine, commercial vehicle and heavy-duty machinery sectors. Visedo powertrains are suitable for hybrid and electric systems within the power range of 30-2,000kW. Visedo’s head office is located in Lappeenranta, Finland, and the company has subsidiaries in the Netherlands and Hong Kong. Visedo has a broad, international client base, with exports to Europe and Asia representing 90 percent of its sales.

Hanna on FTRForumin keskiviikon 17.5. juontaja.

.

Vesa Ilmarinen

Vesa Ilmarinen

Digitalisaatiokonsultti
Katalysti Oy

Vesa Ilmarinen toimii vapaana konsulttina omassa Katalysti Oy -yrityksessään. Vesa on toteuttanut ja johtanut kymmeniä digitalisaatiohankkeita Suomessa. Työssään hän auttaa tekemään strategisen oivalluksen digitalisaatiosta ja nivomaan sen osaksi strategiaa, löytämään ratkaisuja liiketoimintahaasteisiin sekä luomaan organisaatioon uudenlaisen digitalisaation vaatiman tekemisen meiningin.

Vesa on ”Digitalisaatio –yritysjohdon käsikirja” (Talentum 2015) toinen kirjoittaja. Aiemmin hän on toiminut mm. konsultointijohtajana ja palvelumuotoiluliiketoiminnasta vastaavana johtajana Satama Interactivessa.

Vesa on FTRForumin tiistain 16.5. juontaja.

 

Ville Immonen

Ville Immonen

Toimitusjohtaja
Wimao Oy

Ville Immonen on Wimao Oy:n toimitusjohtaja ja mukana useassa teknologia-alan yrityksessä. Ville on työssään kiertotalouden, kierrätyksen sekä resurssitehokkuuden kehittämisen kanssa tekemisissä päivittäin.

Wimao valmistaa ekologisia komposiittituotteita kierrätysmateriaaleista ja on omalla alallaan uudelleenmaterialisoinnin ja kiertotalouden suunnannäyttäjä.

Villen esityksen aiheena ”Uusi teknologia uudelleenmaterialisointiin tehostaa kiertotaloutta”. TI 16.5. alkaen klo 13:00 | Stage 2 »

 

Juha Kautto

Senior Specialist – Condition Monitoring
Valmet Automation Oy

Juha Kautto on kunnossapidon tietoguru. Hän on julkaissut lukuisia artikkeleita ja pitänyt esityksiä sekä kotimaassa että kansainvälisesti aiheinaan mm. kuntoon perustuva kunnossapito, kunnossapidon johtaminen ja seuranta, ennakoiva kunnossapito ja värähtelymittaus.

Juhalla on laaja ja menestyksekäs ura eri tehtävissä työnantajinaan mm. Valmet, Fortum ja Outotec.

Juhan esityksessä ”Kunnonvalvonta – etädiagnostiikkapalveluiden toteutus ja hyödyt” käydään läpi todellisia toimivia ja käytännössä koeteltuja caseja. KE 17.5. klo 12:30 | Stage 2 »

.

Antti Kymäläinen

Project Manager
Efora Oy

Antti Kymäläinen on toiminut 20 vuoden ajan teollisuuden automaatiokunnossapidossa sekä luotettavuus- ja kehitystehtävistä. Tällä hetkellä hän toimii projektipäällikön tehtävissä Eforan kehitysorganisaatiossa, jossa vastuualueena ovat mm. mobiilisovellusten kehitysprojektit (SAP-rajapinta) sekä kunnossapidon raportoinnin kehittäminen.

Koulutukseltaan Antti on insinööri AMK (Mikkeli AMK / Oxford Brookes University).

Antin esityksen aiheena on ”Kunnossapidon reaaliaikaistaminen älypuhelimien ja mobiiliratkaisujen avulla”. KE 17.5. klo 12:30 alkaen | Stage 2 » 

 

Timo Kärri

Professori
Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT

Timo Kärri on professori Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Omassa työarjessaan hän tekee kansainvälisesti vaikuttavaa tiedettä, opettaa tulevia diplomi-insinöörejä ja kandidaatteja sekä palvelee yrityksiä niiden kehittämisessä.

Timon esitys käsittelee kysymystä ”Miten IoT parantaa pääoman tuottoa yrityksessä ja ekosysteemissä?TI 16.5. alkaen klo 13:00 | Stage 1 »

 

Einari Lepistö

Einari LepistöKunnonvalvontatuotteiden tuotepäällikkö
SKF

Einari Lepistöllä on yli 15 vuoden kokemus kunnonvalvontajärjestelmien kehityksestä ja käyttöönotoista eri teollisuuden aloilla. Koulutukseltaan Einari on diplomi-insinööri.

Esityksessään ”Kunnonvalvonnan parhaat käytännöt ja tulevaisuus” Einari tekee katsauksen kunnonvalvonnan tekniikoihin ja mahdollisuuksiin. Lisäksi hän pohtii, että johdonmukaisesti toteutettuna kunnonvalvonta tuo huomattavaa lisäarvoa, mutta digitalisaation hyödyntäminen on vielä alkutekijöissään. KE 17.5. alkaen klo 12:30 | Stage 2 »

 

Risto Linturi

Teknologiavaikuttaja, tulevaisuudentutkija

Risto Linturi on pitkäaikainen teknologiavaikuttaja ja sarjayrittäjä. Hän on osallistunut lukuisten teknologiayhtiöiden johtotehtäviin, sekä toiminut useiden kotimaisten ja kansainvälisten organisaatioiden neuvonantajana.

Hän on esiintynyt kahdesti Maailman tietotekniikkakongressissa, ja vuonna 2007 UNESCOn pääsihteeri kutsui hänet korkeantason asiantuntijaryhmään laatimaan Kronbergin julkilausumaa. Monet hänen keksintönsä ovat saaneet laajaa julkisuutta kansainvälisessä mediassa.

Tulevaisuudentutkijana Linturi on keskittynyt teknologian yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja hänen viimeaikaisia teknologiaraporttejaan ovat julkaisseet Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Sitra, Valtiovarainministeriö sekä Liikenne- ja Viestintäministeriö.

Linturin esitys: ”Teknologiamurros: Uhka vai mahdollisuus teolliselle yhteiskunnalle 2020-luvulla?” tarkastelee radikaalien teknologioiden vaikutuksia teollisuuden, kaupan ja palveluiden keskinäisille rakenteille ja uusien käytäntöjen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Monet nyt oraalla olevat teknologiat nousevat jo 2020-luvulla yhtä merkityksellisiksi vanhojen rakenteiden murtajiksi kuin Internet on ollut 2000-luvun alussa. Samalla ne avaavat monia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. KE 17.5. klo 16:10 | Stage 1 »

 

Nelli Lähteenmäki

Toimitusjohtaja
Fifth Corner Inc.

DI, hyvinvointialan kasvuyrittäjä ja startupaktivisti. Fifth Corner Inc. -yhtiön toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista. Hyvinvoinnin lisäksi Lähteenmäki on kiinnostunut myynnistä. Hän uskoo rohkeaan asenteeseen, hauskan ja rohkaisevan ilmapiirin luomiseen ja uuden rakentamiseen. Vuonna 2017 Lähteenmäki oli puhumassa SLUSHissa aiheesta, Fixing the Health System Fail With Value Driven Design – miten yritysten ja tuotteiden underlying arvot vaikuttaa heidän käyttäjiensä hyvinvointiin ja terveyteen

Nellin intohimona on positiivisen muutoksen edesauttaminen – skaalautuvasti ja teknologiaa hyödyntäen. Hän kiinnostui terveysteknologiasta päätyessään Piilaaksoon, teknologiamekkaan San Franciscon eteläpuoleisella rannikolla. Lähteenmäen ensimmäinen oma yritys lähti kehittämään ohjelmistoa, joka yhdistää genomitietoa ja terveysmittareilla tallennettuja tietoja niin, että käyttäjälle voitiin kokonaisvaltainen kuva hänen terveydestään sekä yksilöityjä suosituksia. Aika ei kuitenkaan ollut näin kunnianhimoiselle projektille vielä valmis. Tiimi kuitenkin oppi tärkeän oppitunnin – tärkeintä ei ollutkaan tarkimmat analyysit ja niiden tuottama tieto vaan se, miten saadaan ihminen innostumaan ja tekemään tiedolla jotain. Oli rakennettava silta tiedon ja toiminnan välille. FTRForumissa Nellin esityksen aihe on: ”Tiedon muuttaminen kestäväksi toiminnaksi – mitä voimme oppia terveysteknologiastartupilta?” KE 17.5. klo 9:30 | Stage 1 »

 

Salla Marttonen-Arola

Salla Marttonen-ArolaTutkijatohtori
Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT)

Salla Marttonen-Arola toimii tutkijatohtorina ja projektipäällikkönä Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Hän toimii yhteistyössä yritysten sekä kansallisten ja kansainvälisten tutkimuspartnereiden kanssa erityisesti teolliseen omaisuudenhallintaan ja kunnossapidon johtamiseen keskittyvissä tutkimushankkeissa.

Sallan esitys käsittelee kysymystä ”Miten IoT parantaa pääoman tuottoa yrityksessä ja ekosysteemissä?TI 16.5. alkaen klo 13:00 | Stage 1 »

 

Mervi Matilainen

Mervi MatilainenToimitusjohtaja, erityisasiantuntija
Apila Group Oy AB

Apila Groupin toimitusjohtajana ja erityisasiantuntijana toimiva Mervi Matilainen on ollut edistämässä kiertotalouden kehittymistä Suomessa jo kahdentoista vuoden ajan. Apila Group tarjoaakin luovaa asiantuntijaosaamista kiertotalouden tuotekehitykseen ja ympäristöhaasteisiin. Resurssien käytön tehostaminen ja konkreettisten ratkaisujen löytäminen ovat yrityksen palvelujen päätavoitteet.

Epäorgaanisesta kemiasta väitellyt Mervi on toteuttanut kehityshankkeita useiden teollisuudenalojen sivuvirtojen hyötykäytön tehostamiseksi, erityisesti käytännön tasolla. Mervi sparraa yrityksiä myös materiaaliviisauteen jo tuotekehitysvaiheessa.

Mervi on mukana ”paneelissa: Tulevaisuuden kiertotalous”. TI 16.5. n. klo 14 | Stage 2 » 

 

Jyrki Ovaska

Teknologiajohtaja
UPM

Jyrki Ovaska toimii metsäteollisuuskonserni UPM:n teknologiajohtajana. Ovaska on ollut UPM:n palveluksessa vuodesta 1984, ja johtajiston jäsen vuodesta 2002. Ennen teknologiajohtajan tehtävää hän on työskennellyt mm. Paperi-liiketoimintaryhmän johtajana. Ovaska on avoimen innovaatioyhtiön Clic Innovation Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja amerikkalaisen kauppakamarin AmCham Finlandin hallituksen varapuheenjohtaja.

Jyrkin aiheena: ”Digitalisaatio – Miksi metsäteollisuuden kannattaa olla kiinnostunut?” Metsäteollisuus on elänyt murrosta jo vuosikymmenen. Sen perinteiset toiminta- ja ansaintatavat ovat tulleet haastetuiksi digitalisaation aikaansaaman mediamuutoksen johdosta. Metsäteollisuus on uusiutunut nopeasti pakon edessä rivakoin toimenpitein, joilla on muokattu sekä firmojen portfolioita, rakenteita, toimintatapoja ja kustannustehokkuutta. Nyt ja jatkossa digitaalisuus tarjoaa huikeita mahdollisuuksia myös metsäteollisuuden seuraaviin transformaatiohyppyihin ja nimenomaan sen omaksi eduksi. Esityksessä pureudutaan tapoihin, joilla digitaalisista ratkaisuista voidaan hakea kilpailuetua tällä Suomelle elintärkeällä teollisuudenalalla. TI 16.5. klo 11:15 | Stage 1 »

Dr. Igor Rozhdestvenskiy

Igor RozhdestvenskiyCEO
Martal SPb LLC

Igor Rozhdestvenskiy has a huge amount of projects experience and lectures about technology and industry.

Rozhdestvenskiy currently working with over 20 small, medium and large technology companies as technology broker and consultant in innovation management, Member, Investment Committee, North-Western Center for Technology Transfer and Co-founder, technology startup companies – Profiscope, Piligrim XXI, Pruffme.

Igor`s presentation is part of China-Europe-Russia -session. 17 May WED, 12.30pm | Stage 1 »

 

Kimmo Saarela

Toimitusjohtaja (vt)
TreLab

Kimmo Saarela on liiketoiminnan kehityksen ja tuotehallinnan ammattilainen, jolla on myös laaja tekninen osaamistausta. Kimmo liikkuu sujuvasti tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin välimaastossa tavoitteena lisäarvon tuottaminen asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Hän on TreLabin perustajista ja pääomistajista. TreLab kehittämällä langattomalla mittalaitejärjestelmällä asiakkaat saavat välittömiä hyötyjä omaan liiketoimintaansa mm. parantuneen tilannekuvan myötä. Kimmo toimii tällä hetkellä TreLabin vt toimitusjohtajana sekä liiketoiminnan kehityksestä vastaavana johtajana.

Kimmon esityksessä ”Teollisen internetin mahdollisuudet – sanoista tekoihin” käydään läpi esimerkkejä langattoman mittalaitejärjestelmän hyödyntämisestä. TI 16.5. n. klo 14:00 | Stage 1 »

 

Pekka Salmi

Suomen huoltoliiketoiminnan päällikkö
Sulzer Pumps Finland Oy

Pekka Salmi on tehnyt lähes 30-vuotisen uran pumppuliiketoiminnan parissa. Hän on työskennellyt materiaalihallinnon johtotehtävissä, liiketoiminnan ja jälkimarkkinoinnin kehitystehtävissä ja viimeiset 16 vuotta jälkimarkkinointiliiketoiminnan erilaisissa johtotehtävissä.

Pekan esityksen aiheena: ”Kehityksen kärjessä tulevaisuutta kohti”. TI 16.5. klo 15:45 | Stage 1 »

 

Mikko J. Salminen

Director, Open Innovation
Spinverse

Mikko J. Salminen auttaa päätyökseen yrityksiä hyödyntämään avointa innovaatiota liiketoiminnan kehittämisessä. Digitalisaatio, IoT ja eHealth ovat hänen fokusalueitaan.

Mikko on toiminut erilaisissa tuotekehityksen ja liiketoiminnan johtotehtävissä mm. Nokia Networksillä, Vaisalassa, Elisassa, Omegawavella ja Wellmossa eli omaa kokemusta sekä suuryrityksistä että startupeista ja niiden yhteistyöstä.

Mikko on opettanut Aalto-yliopistossa opiskeluajoistaan lähtien kuudessa eri professuurissa ja viime vuosina keskittynyt elektronikkalaitteiden tuotekehityksen opettamiseen. Hänellä on DI-tutkinto Aalto-yliopiston Sähköteknisestä korkeakoulusta ja APT-tutkinto (FISAF).

Mikon esityksen aiheena: ”Kiertotalouden digitalisaatio”. TI 16.5. klo 13 | Stage 2 » 

 

Miikka Salonen

Erityisasiantuntija, Kyberturvallisuuskeskus
Viestintävirasto

Miikka Salosen työnantaja on Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus. Päävastuualueena hänellä on elinkeinoelämän kanssa tehtävän yhteistyön ja yrityksille tarjottavien palveluiden kehittäminen.

Aikaisemmin Salonen on työskennellyt mm. Huoltovarmuuskeskuksessa ja Puolustusministeriössä, päävastuualueina mm. finanssialan varautuminen ja riskienhallinta, kyberturvallisuus sekä turvallisuusviranomaisten ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen.

Digitaaliteknologian ja IoT:n lisääntymisen vaikutukset kyberturvallisuuteen. Millaisia vaikutuksia tällä on tai voi olla digitaaliteknologian käyttäjiin ja valmistajiin? Näihin kysymyksiin vastaa Miikan esitys ”Turvallisuus digitaalistuvassa maailmassa”. TI 16.5. klo 13:00 | Stage 1 »

 

Riitta Silvennoinen

Riitta Silvennoinen

Asiantuntija
Sitra

Riitta Silvennoinen on asiantuntija Kiertotalous-avainalueella. Riitta haluaa nostaa Suomen maailmankartalle metsäperäisten ja teknisten kiertojen sekä kiertotalouden osaamisen ja koulutuksen avulla. Riitta on koulutukseltaan kemiantekniikan lisensiaatti ja hänellä on aikaisempaa kokemusta teollisuuden kiertotalousprojekteista ja tutkimusmaailmasta.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto eli Sitra on julkisoikeudellinen eduskunnan valvoma rahasto, joka perustettiin vuonna 1967 Suomen Pankin yhteyteen Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Sitran tehtävä on rakentaa huomisen menestyvää Suomea, ennakoida yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia, etsiä uusia käytännön toimintamalleja ja vauhdittaa kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa.

Riitan esityksen aiheena: ”KIERROLLA KÄRKEEN – kiertotaloudesta liiketoimintaa”. Kiertotalous tarjoaa yrityksille uusia mahdollisuuksia uudistaa liiketoimintaansa ja laajentaa sitä uusille alueille. Uudenlaisia liiketoimintamalleja tarvitaan, jotta materiaalit ja arvo pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään sekä hukkaa ja jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Kiertotaloudessa yritykset voivat luoda tuotteille lisäarvoa myös palveluilla ja älykkyydellä. Arvon suurin lisäys voi syntyä muun muassa laitteiden huollosta, uudelleenkäytöstä ja uudelleenvalmistuksesta.

Kiertotalouden liiketoimintamallit voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin: Tuote-elinkaaren pidentäminen, Tuote palveluna, Jakamisalustat, Uusiutuvuus sekä Resurssitehokkuus ja kierrätys. Mitä nämä liiketoimintamallit pitävät sisällään ja mitä hyviä esimerkkejä meillä on jo nyt Suomessa? Mitkä näistä liiketoimintamalleista olisivat sopivimpia teidän yritykselle? TI 16.5. klo 13:00 | Stage 2 >>

 

Jari Simola

Jari Simola

Liiketoimintajohtaja
Empower Oyj

Jari Simola toimii liiketoimintajohtajana teollisuuden käytön ja kunnossapidon palveluissa. Lisäksi hänen vastuulleen kuuluu toimintaprosessien kehittäminen ja prosessien digitalisointi parhaan asiakaskokemuksen varmistamiseksi.

Aiemmissa tehtävissään hän on toiminut käytön ja kunnossapidon asiantuntijatehtävissä sekä energiatehokkuuden kehittämisestä vastaavan yksikön vetäjänä.

Jarin esitysksen aiheena on Digitalisaatio menestyksen mahdollistajanaKE 17.5. klo 10:15 | Stage 1 »

 

Ilkka Tykkyläinen

Ilkka TykkylainenToimitusjohtaja
Efora Oy

Ilkka Tykkyläinen aloitti Eforan toimitusjohtajana heinäkuussa 2012 ja on luotsannut yritystä digitaalisuutta hyödyntämällä kohti älykkäämmän kunnossapidon ratkaisuja. Ennen Eforaa hän on toiminut eri johtotehtävissä ABB Oy Servicessä sekä Suomessa että ulkomailla ja Elisa Oy:n Palvelutuotannossa.

Efora Oy on Stora Enson 100% omistama tytäryhtiö, joka keskittyy parantamaan teollista kilpailukykyä älykkäämmällä kunnossapidolla ja tuotantolaitteistojen elinkaaren hallinnalla.

Digitaalisuus ja teollinen internet tarjoavat paljon mahdollisuuksia, mutta hyötyjä syntyy vasta kun toimimme eri tavalla. Esityksessään ”Digitaalisuus itseohjautuvan jatkuvan parantamisen mahdollistajana” Ilkka kertoo, kuinka digitaalisuuden tarjoaman läpinäkyvyyden kautta johdetaan muutosta? Mitä älykkyys on teollisessa kunnossapidossa? KE 17.5. klo 10:30 | Stage 1 »

 

Mikko Uuskoski

Mikko UuskoskiToimitusjohtaja
Beckhoff Automation Oy

Mikko Uuskoski on ollut Beckhoff Automationin toimitusjohtaja, yhtiön alusta, vuodesta 2000 lähtien. Koulutukseltaan Mikko on diplomi-insinööri.

Beckhoff-konserni on PC-pohjaisen automaation ja ohjausteknologian edelläkävijä.

Mikon esityksen aiheena on: ”IoT:n kaltaisten trendien vaikutus asiakasarvoon teollisuussovelluksissaTI 16.5. klo 16:15 | Stage 1 »

.

Anssi Vanjoki

Professori / Professor of Practice
Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto / Lappeenranta University of Technology LUT

Anssi on kokenut muutosjohtaja, enkelisijoittaja ja väsymätön monitoimija.

Aiemmin Anssi toimi Nokian Oyj:n palveluksessa vuodesta 1991 ja varatoimitusjohtajana ja johtokunnan jäsenenä vuodesta 1998. Hän työskenteli muun muassa Markets-yksikön johtajana, Multimedia-toimialaryhmän johtajana sekä Nokia Mobile Phonesin johtajana. Vanjoki johti aikanaan Nokian Multimedia-toimialaa, joka kehitti älypuhelimia. Hänen aikanaan Nokia kohosi maailman suurimmaksi älypuhelimien valmistajaksi. Vanjoki kuului pääjohtaja Jorma Ollilan kokoamaan ryhmään, niin sanottuun ”dream teamiin”. 1980-luvulla Anssi toimi erilaisissa johtotehtävissä eri maissa innovatiivisen amerikkalaisyhtiön 3M palveluksessa. Anssi on Amer Sports Oyj:n, Vertu matkapuhelinyhtiön ja useiden kasvuyritysten hallituksen puheenjohtaja.

Anssi Vanjoki is an LUT professor, individual multicontributor and experienced change leader. Mr Vanjoki had a long career with Nokia Oyj, during which he worked as the company’s deputy CEO and as a member of the management board. Mr Vanjoki is also well-known growth investment entrepreneur who has served on the board of a number of companies.

Anssi`s presentation is ”Disruption and productivity – technology development at the heart of business”.

Anssin esityksessä ”Tuottavuutta ja tuhoa – tekniikan kehitys liiketoiminnan ytimessä” pureudutaan kysymyksiin: Miten  voimme varmistaa uusiutumisen ja muutoksen oikean vauhdin? Koskeeko digitaalisaatio myös omaa alaani ja yritystä? Miten pysyn muutoksessa mukana?

Liiketoiminnan ja tekniikan kehityksen välinen riippuvuus on ajan myötä syventynyt ja lähes poikkeuksetta uudet liiketoimintamallit perustuvat tekniikan luovaan soveltamiseen. Tuottavuuden välttämätön kasvu ajaa uusia teknisiä ratkaisuja myös vanhojen liiketoimintamallien ylläpidossa. Ohjelmistojen, automaation ja palvelullistumisen kolmiyhteys tuhoaa useiden toimialojen rakenteita ja muuttaa ansaintamalleja laajasti. Digitalisaatio ymmärretään usein kapeasti ja rohkeuden puute oman toiminnan haastamiseen voi olla kohtalokasta yrityksen elinvoimalle. TUE 16 May, 16:30pm | Stage 1 »

 

Petri Vilen

CEO Founder
Industryhack

Petri Vilén is the founder and CEO of Industryhack, a service that helps large companies co-develop new products with an innovation task force. Industryhack’s community consists of thousands of professional software developers, designers, and tech startups. Industryhack works with major Nordic companies, including KONE, Konecranes, Fortum, Rolls-Royce, and Ponsse.

Previously Petri has run an advertising agency and  an edutech startup, and worked as chief curator of Slush. In 2017, he will represent leaders under the age of 30 from Nordics at the World Economic Forum’s Annual meeting in Davos, themed around the Fourth Industrial Revolution.

Petrin esityksen aihe on: ”Teollisuuden digitalisaatio käytännössä”. TI 16.5. klo 16:00 | Stage 1 »

 

Olivia Walker

Principal Consultant – Visionary Innovation/Automotive & Transportation
Frost & Sullivan

Olivia is a Master of Law with an LLB from Durham University UK and LLM in International Criminal Law from Nottingham University UK. Her research and consulting focus is global mega trends, she leads the Automotive Mega Trends research programme.

A key mega trend is social trends and consequently the future automotive customer. Olivia is currently leading a study into the future female automotive customer – having done a significant number of interviews with women car buyers across the globe.

Olivia has worked on and managed numerous high-value consulting projects across the automotive value chain, focussed on future trends and their strategic implications. Recent clients include BMW, Toyota, Nissan, St Gobain Sekurit, Hitachi and Continental.

Olivia`s presentation ”New Mega Trends and Their Implications to Our Future” is your guide to a fullfilling business and personal future based on research by one of the world’s largest growth-consulting companies. New Mega Trends identifies the most important global trends that will define our future, including business models, smart technology, connectivity and convergence and radical social trends. New Mega Trends will give you the tools to not only identify and evaluate these game-changing trends, but also help you to translate them into market opportunities for your everyday business and personal life. How will we travel to work in the cities of the future? Will Zero be the new big thing? How will we stay connected in the Mega Trends World? Will our Wellness and Well-Being top business agenda?

If you are a leader with a corporate vision, or a strategic planner within your organization, or just plain curious about your future, New Mega Trends will provide you with stimulating stories, startling facts and thought-provoking case studies that will not only inform your future but entertain you today. TI 16.5. klo 9:40 | Stage 1 » 

 

Charles Woodward

Johtava tutkija
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

TkT Charles Woodward on johtava tutkija VTTllä,  erikoisalanaan lisätty todellisuus (Augmented Reality, AR). Hän on yksi on AR-alan pioneereja paitsi Suomessa myös kansainvälisesti. Woodward ja hänen tiiminsä VTT:llä on vuosien varrella tuottanut lukuisia maailman johtavia AR-alan sovelluksia ja teknologiaa.

Lisätietoja tiimin internetsivuilta www.vtt.fi/multimedia.

Charlesin aiheena ”Lisätty todellisuus teollisuuden ja rakentamisen apuna”. KE17.5. klo 10:55 | Stage 1 »